De troon is de moeder van de koning 1993 brons

Een beeld over oorzaak en gevolg.

Een reactie op het uitbreken van de oorlog in Serajewo.

Opgesteld in beeldentuin Rollema Transport te Delft.