Survival of the fittest, 2009

Wandsculptuur van klei, kikkererwten en roze stampers, 4 meter hoog

 

Naar aanleiding van het Darwinjaar 2009

In het kader van het Flora en Fauna festival 27 t/m 30 augustus 2009

Voor meer informatie en foto’s van het festival klik hier

 

 

 

    

 

     

 

   

 

 

 

De theorie van Darwin 1 juli 1858 is in wezen gebaseerd op vier uitgangspunten, die later bleken juist te zijn: 1. Alle individuen binnen één soort vertonen toevallige variaties in alle kenmerken en eigenschappen; 2. alle organismen produceren veel meer voortplantingscellen dan er ooit volwassen nakomelingen zullen ontstaan; 3. het aantal individuen binnen een soort blijft min of meer constant (the average numbers of a species); 4. derhalve moet er in de strijd om het bestaan (struggle for existance, struggle for life) een hoge sterfte optreden. Het Darwinisme kent vele toepassingen op vele denkwijzen. Eén heb ik er uitgelicht voor mijn beeld en wel de stroming van het Sociaal Darwinisme. In deze theorie wordt het gedachtegoed van Darwin toegepast op de maatschappij met name de ‘natuurwet’ van de survival of the fittist, welke wonderwel paste in de laat- 19e eeuwse situatie van het doorzettend kapitalisme en politiek liberalisme. Volgens de Sociaal-Darwinisten garandeerde alleen de vrije strijd om de gunstige posities de maatschappelijke en economische vooruitgang. Deze gedachtegang is ook toegepast op de strijd tussen staten (nationalisme) en rassen (racisme), waarmee het oorlogsverschijnsel een positieve, want positief-selecterende, functie kreeg. De Engelse filosoof Herbert Spencer was de voornaamste wetenschappelijke woordvoerder van het Sociaal Darwinisme. In Nederland was de socioloog en etnoloog S.R. Steinmetz een belangrijke woordvoerder. Ik ben van mening dat, als wij ons als soort aanpassen aan de omstandigheden wij ons uiteindelijk aanpassen aan betere gedragscodes. Als dat zo is dan moeten wij dus onze systemen met betrekking tot oorlog en oorlogsvoering ombuigen. De roze stampers die uit mijn beeld marcheren zijn een voorzichtige poging. Geraadpleegde literatuur: Grote Winkler Prins 7e editie achtste druk deel 7 blz.150/151.