Rise and fall of Chanuka februari 2010

Wandschildering 4 bij 8 meter in een slooppand aan het Spui 24 te Den Haag.

Gebeurtenissen en langlopende ontwikkelingen in de wereld worden, hoe erg en gevaarlijk ook, door de uitwerking die de media op ons hebben vaak ervaren alsof we er niets aan kunnen doen. Datgene waar we mee geconfronteerd worden is te ver weg. Door het gevoel dat de gebeurtenissen op afstand zijn wordt de wereld een schouwspel. Een theater waar de hoofdrol spelers naar willekeur heersen over Recht en Onrecht. Een onacceptabel gegeven dat doorbroken moet worden. Ik hoop door de directheid van het stilstaand beeld, de tactiele behandeling van het materiaal en de transformatie van de werkelijkheid in dat beeld een besef te genereren dat wij steeds zelf hoogstpersoonlijk moeten opstaan en tot handelen komen.

 

 

 

 

 

12 tot en met 28 februari 2010

expositie -35/+35

galerie Bed elZE in Den Haag

 

 

 

samen met Johan van Oord

 

 

 

en Lilian Kreutzberger en Wieteke Heldens