“Overlopers” kunnen grillige vormen aannemen en onbedoeld een extra kunstwerk opleveren.