Project “Gegoten Lood”

 

Dag 6

20 oktober 2010

 

Sonja Zimmermann

 

Roisin Bryce was de eerste spreekster op de zesde en laatste dag. Roisin is lid van de Derry Antiwar Coalition en actief lid van de Socialistische Party in Derry. Eenvoudig, bescheiden meer nog dan verlegen bracht zij prachtig naar voren wat een burger kan bereiken door gewoon naar voren te stappen. Haar verhaal  begon met een korte schets van de geschiedenis en de collectieve ervaringen van de bevolking van Ulster vanaf de tweede wereldoorlog. Door het voortdurende geweld waar de bevolking mee te maken had en de armoede en trauma’s die dat veroorzaakte konden de burgers van Ulster zich heel goed verplaatsen in de situatie van het Palestijnse Volk. Dit bracht de Noord Ieren er toe ook werkelijk in verzet te komen en zo groot en zo ver mogelijk hun solidariteit uit te dragen. Zij wisten dat een volk dat met geweld leeft hunkert naar solidariteit en een beweging richting ‘oplossing’. De Derry Antiwar Coalition werd opgericht.

De Derry Antiwar Coalition richtte zijn pijlen op de firma Raytheon toen duidelijk werd dat met name de bommen die gebruikt werden op 31 juli 2006 in Zuid Libanon op de Palestijnse bevolking die daar in ballingschap leeft door Ratheon was geproduceerd. Raytheon is een onderneming die wapentuig produceert waaronder ook clusterbommen, en bommen gevuld met o.a. fosfaat en napalm. Er zijn twee invallen gedaan bij Raytheon. Eén inval door negen mannen (de eerste inval) en één door negen vrouwen. Er was een duidelijk verschil in methode van actie voeren. De mannen hadden zich echt toegang moeten verschaffen terwijl de vrouwen zich hadden laten insluiten. De mannen hadden de computers uit de ramen gegooid om zo te zorgen dat de boekhouding van de fabriek onbruikbaar zou worden. De vrouwen hebben alleen de software onklaar gemaakt.

Beide groepen zijn vrij gesproken door de Engelse rechtbank met de motivatie dat de activisten intentioneel en daadwerkelijk een bijdrage hebben willen leveren aan het bekorten c.q. beëindigen van een oorlog. De acties hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat Raytheon uit Ierland is verdwenen.

Een grote overwinning, niet alleen voor de activisten maar voor de hele Ierse bevolking in aanmerking genomen dat de actie breed werd gedragen wat gezien het hoge werkloosheid percentage een extra dimensie krijgt.

De actie was niet zonder gevaar. Volgens het geldende recht had de rechter ook kunnen beslissen jaren lange celstraffen op te leggen.

 

Roisin Bryce

 

 

 

De Badjassen Brigade

“Mooi niet!” was de slogan die de badjasbrigadiers kozen voor hun campagne tegen de schoonheidsproducten van Ahava. Ahava, dat betekent “liefde”. Maar ze konden geen liefde bespeuren in een product dat gemaakt werd van grondstoffen uit de Palestijnse bezette gebieden, zonder dat de rechtmatige eigenaren daarvoor iets terug krijgen. Ahava producten worden gemaakt van modder uit de Dode Zee, en in een illegale nederzetting verwerkt.

We zijn getuigen van een omgekeerde striptease: de witte badjassen worden aangetrokken, de roze handdoeken om het haar gewikkeld, de roze badslofjes gaan aan. Aldus uitgedost gaat de badjasbrigade naar de winkels die Ahava producten slijten, om hen erop te attenderen dat ze gestolen producten verkopen, en dat heet helen. Ze spreken het verraste winkelende publiek aan op de foute herkomst van de spullen van Ahava . Iemand in het publiek steekt zijn vinger op: hij vindt het wel OK dat Israeliërs aan Ahava verdienen. Er valt een ijzige stilte. Met zo iemand willen de dames van Ahava zich niet engageren, lijkt het. En dan volgt, misschien als antwoord, een bekend lied: “Ahava in de zak, in de zak, in de zak / Ahava in de zak, die krijgt een hele grote plak!”

 

De Badjassen Brigade

 

De afsluitende voordracht van Anja Meulenbelt.

 

Anja was vier dagen intensief opgetrokken met de buitenlandse activisten. Er was een warme sfeer ontstaan van uitwisseling, interesse en begrip. Nieuwe inzichten kwamen naar voren. Kennis werd gedeeld. Het uitgangspunt van Gegoten Lood was het koppelen van kunst en wetenschap aan het handelend optreden van de activist.

Anja Meulenbelt legde een gloedvolle getuigenis af van waarom een mens overgaat tot handelen in een perspectief van ongerechtigheid tegen de heersende mores in. Anja bouwde haar betoog heel degelijk op. Ze liet het licht schijnen over het ontstaan van het Zionisme in de tweede helft van de 19e eeuw. Een gedachtegoed waar toen al naar gekeken werd met een houding van: “ eigenlijk irreëel en uit de tijd”. Duidelijk werd dat na de tweede wereldoorlog Israël onwettig uitgeroepen is en dat na de oorlog van 1967 de grenzen, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties, met Palestina nooit gerespecteerd zijn. Anja benadrukte dat wij, de Westerse Wereld met vereende krachten moeten werken aan het voorkomen dat Israël verder afglijdt tot een fascistische staat met apartheid, nog meer willekeur en corruptie. Een staat die bezig is zichzelf van binnenuit op te blazen. Anja vertelde over haar werk in Gaza en wat het voor de bevolking daar betekent voordurende onvrij te zijn, afgesloten van de buitenwereld, ondervoed en omsingeld. Zij wees erop dat er een nieuwe methode is ontwikkeld met het omsingelen van een heel volk op een grondgebied van twee maal Texel terwijl wel iedereen Al Jazeera en de BBC kan bekijken. De bezetter heeft de plicht voor inwoners van het bezette gebied te zorgen. Dit gebeurt nu niet door de bezettende mogendheid maar door de Internationale Gemeenschap. Hierdoor wordt de Internationale Gemeenschap medeplichtig. Zij wees er met klem op dat zoveel onrecht en zoveel foute vooronderstellingen haar er toe hebben bewogen met hart en ziel in te gaan op de situatie in Gaza.  Zij werkt daar met een eigen organisatie om mensen die invalide zijn geworden in de bombardementen te begeleiden en kennis over te dragen aan het verzorgend personeel.

Zij riep met klem op te kiezen voor politieke stromingen die oog hebben voor het falen van de huidige internationale politiek ten aanzien van het Midden Oosten. Een uitnodiging aan iedereen eens ter plekke te gaan kijken en dan nog eens de eigen mening kritisch te herijken. Als u werkelijk Gaza binnen gaat en u werkelijk ziet, voelt, hoort en ruikt wat zich daar afspeelt weet ik zeker dat u het niet droog houdt. Anja hielt het tijdens haar voordracht in ieder geval net niet helemaal droog.

 

Anja Meulenbelt

 

 

Anja en Ingrid

 

 

Componist en musicus Harry de Wit sloot “Gegoten Lood”af met een optreden waarbij hij de fabriekshal via geluid transformeerde tot woestijn. Met eigengemaakte zweepfluiten en het uitschreeuwen van namen van mensen die zoekende waren riep hij de leegte aan waar de geesten uit “Gegoten Lood” in ronddwalen op zoek naar gerechtigheid.

 

 

Tekst Sonja Zimmermann en Ingrid Rollema

 

Foto’s Robin Lutz en Karin van der Heijden

 

FIN