Welkom

 

 

Mijn beelden bevinden  zich op de grens van beeldende kunst en theater. Zij verhouden zich altijd op de een of andere manier tot oorlog. Hoe werken de mechanismen en wat zijn de gevolgen.  Mijn werk valt uiteen in twee hoofdlijnen.

 

1. Het project Cast Lead. Een constant onderzoek naar hoe het kunstwerk kan werken en mobiliseren  in de openbare ruimte.  Hoe kunnen wij door te analyseren, werken aan het  terug dringen van geweld.  Cast Lead is een  samenwerkingsverband geworden met deBuren Brussel en wordt gedragen door een grote groep mensen en organisaties. De meest recente toevoeging komt van Disarming Design.  Disarming Design  is een samenwerkingsverband tussen de Academie van Beeldende Kunsten in Ramallah en het Sandberg Instituut in Amsterdam.  http://disarmingdesign.tumblr.com/

 

2. Is het ontwikkelen van autonome beelden in een theatrale context met gebruikmaking van archaļsch materiaal en processen. Klei omdat ik daar op geboren ben. Houtskool omdat mijn beelden in brand staan.  Het omzetten van het zichtbare naar een verhaal over wat er werkelijk gebeurt is mijn leidraad.

 

Ingrid Rollema, beeldend kunstenaar

 

 

ingridzelf