Project “Gegoten Lood” 1

Den Haag 2010

 

header

 

Voor weblog klik op: http://www.gegotenlood.blogspot.com

 

Voor Facebook van Ingrid Rollema klik hier

 

Kijk ook op: http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog

 

Project Gegoten lood wordt gerealiseerd in ‘De Besturing’ Saturnusstraat 91 Den Haag

 

Het zien van een kort filmpje in het NOS journaal van 5 april 2010 noopte de Haagse beeldend kunstenaar Ingrid Rollema tot het stellen van een daad.

In het filmpje werden beelden vrijgegeven van een afschuwwekkende gebeurtenis die in juli 2007 in Bagdad plaatsvond. Via de camera bij het boordkanon van een Amerikaanse gevechtshelikopter was de tv-kijker getuige van een brute schietpartij op een groepje mensen dat over straat loopt. Bij die aanval werden twaalf onschuldige burgers gedood, onder wie twee medewerkers van het persbureau Reuters. Na het vuren ontspon zich een schaamteloze conversatie tussen de piloot en co-piloot van de Apache-helikopter. “Look at those dead bastards”, zegt de ene piloot. “Nice”, antwoordt de andere.

Het onwerkelijke karakter van deze mensonterende realiteit die via het beeldscherm haar woonkamer binnendrong, greep Ingrid Rollema zo aan dat ze zich genoodzaakt voelde daar als kunstenaar een antwoord op te geven. Zij huurde een projectruimte in het Haagse ateliercomplex De Besturing en ontwierp voor deze monumentale werkplaats een bijzondere theatersetting, bestaande uit drie aaneengesloten decors en een daartegenover geplaatste tribune. De decors worden geflankeerd en met elkaar verbonden door coulissen waarvan de zwarte, gelijkvormige elementen zijn ontleend aan de vorm van de bouwdelen van de ‘Israëlische Muur’. 

 

image017

 

Het linkerdecor (decor 1), waaraan het titel van het gehele project – Gegoten Lood – is ontleend, wordt gevormd door het opgeblazen fotobeeld van een gebombardeerde fabriek in Noord Gaza tijdens ‘Operation Cast Lead’, de Israëlische aanval die van 2 december 2008 tot 18 januari 2009 plaatsvond en waarbij aan Palestijnse zijde 1417 tegenover aan Israëlische zijde 13 doden vielen. Voor de wand met het uitvergrote fotobeeld hangen 1417 chimères (geestverschijningen) gemaakt van klei in de kleuren van het Palestijns landschap.

Het middendecor (decor 2) bestaat uit het opgeblazen fotobeeld van een kapotgeschoten, nooit in gebruik genomen resort in Noord Gaza, van waaruit aan de benedenzijde een hagelwitte ‘Stairs of Fame’ de toneelruimte intreedt.

Het rechterdecor (decor 3) toont ons een sterk uitvergrote still van het door Wikileaks openbaar gemaakte filmpje van de ‘game-achtige’ liquidatie van twaalf mensen in Bagdad vanuit een Amerikaanse Apache-helikopter. 

 

klik op de kleine foto’s voor meer foto’s

 

IMG_9717klein    IMG_9730klein    image002

decor 1                                  decor 2                                  decor 3

 

Voor het project ‘Gegoten Lood’ koos Ingrid Rollema voor de beeldende metafoor van het theater. Er was een tijd dat de realiteit naar het theater werd gebracht, teneinde beter inzicht te krijgen in de realiteit, tot een duiding van waarheid te komen en de gebeurtenissen om ons heen vanuit een groter verband te kunnen waarnemen en doordenken. In onze tijd lijkt de realiteit zelf theater te zijn geworden. Welke invloed heeft deze radicale omkering op het functioneren van het individu en op dat van de massa? Welke ‘rol’ speelt een ieder van ons, geconfronteerd met het mondiale oorlogsgeweld dat dagelijks via de beeldmedia over ons heen wordt uitgestort? Welke werking heeft deze vervreemdende kanteling van de realiteit op de vorming en het funtioneren van ons geweten? Hoe beoordelen wij de informatie over conflictgebieden die ons via tv, kranten, internet etc. wordt verstrekt? Deze voortdurende stroom aan informatie, in woord en beeld, zelfs als deze is gemanipuleerd, kan een collectief geheugen van gebeurtenissen teweegbrengen. Hoe gaan we daarmee om? Er zijn veel zaken waarover we gevoelsmatig een oordeel denken te hebben. Zijn we in staat om deze intuïtieve wegingen om te zetten in een ‘gefundeerd (ge)weten’.

‘Gegoten Lood’ is bedoeld als zelfstandig kunstwerk, dat echter pas vervolmaakt wordt door de aanwezigheid van actoren die op de toneelvloer reageren op de decors die hun omgeven. Het uitnodigen van sprekers die hun gedachten en gevoelens over bovengeschetste probleemstellingen in deze theatersetting ten overstaan van het publiek tot uitdrukking brengen, vormt een integraal onderdeel van het kunstconcept. Waarbij ook iedere toehoorder of bezoeker het idee zou kunnen krijgen onderdeel van de ‘set’ te zijn.

 

In samenwerking met Özkan Gölpinar, Felix Villanueva, Tom Dommisse en Sonja Zimmermann heeft Ingrid Rollema een twee weken durend avondprogramma samengesteld, waarin door hen uitgenodigde gasten hun betrokkenheid met en expertise over de thema’s die in het theater worden aangereikt, on stage zullen uiteenzetten. Per avond zullen twee of drie sprekers aan het woord komen, waarna er ruimte is voor gedachtenwisseling.

 

Klik  hier  voor het programma.

 

 

http://opmaat-eduware.nl/uploadmap/druppel_tellen_tot_11/1%20getal.jpg   Klik hier voor verslag met foto’s 11 oktober 2010

 

http://opmaat-eduware.nl/uploadmap/druppel_tellen_tot_11/2%20getal.jpg   Klik hier voor verslag met foto’s van 13 oktober 2010

 

http://opmaat-eduware.nl/uploadmap/druppel_tellen_tot_11/3%20getal.jpg   Klik hier voor verslag met foto’s van 15 oktober 2010

 

http://opmaat-eduware.nl/uploadmap/druppel_tellen_tot_11/4%20getal.jpg   Klik hier voor dag 4 maandag 18 oktober 2010

 

http://opmaat-eduware.nl/uploadmap/druppel_tellen_tot_11/5%20getal.jpg   Klik hier voor dag 5 dinsdag 19 oktober 2010

 

http://opmaat-eduware.nl/uploadmap/druppel_tellen_tot_11/6%20getal.jpg   Klik hier voor dag 6 woensdag 20 oktober 2010

 

 

 

klik op de kleine foto’s voor meer foto’s

 

    image009    image009 

overzicht                                   de mensen  

 

Uiteindelijk zal het project verschijnen in boekvorm. Een boek, dat bijdraagt aan onderzoek naar de ontwikkeling van “het geweten en de mogelijkheid om er gevolg aan te geven”. Een boek als noodklok als alarmbel.

 

Gegoten lood wordt mede mogelijk gemaakt door: