Welkom

 

Mijn beelden bevinden  zich op de grens van beeldende kunst en theater en reageren op de actualiteit.

 

De belangrijkste projecten zijn:

 

1. Het Theater van de Verkeerde Beslissing. www.theatreofwrongdecisions.com

 

2. Cast Lead. Een constant onderzoek naar hoe het kunstwerk kan werken en te mobiliseren is  in de openbare ruimte.  Hoe kunnen wij door te analyseren, werken aan het  terugdringen van geweld.  Cast Lead is een  samenwerkingsverband geworden met deBuren Brussel. www.gegotenlood.nl

 

3. Het ontwikkelen van autonome beelden in een theatrale context met gebruikmaking van archaļsch materiaal. Klei, omdat ik daar op geboren ben. Houtskool, omdat mijn beelden in brand staan.  De tekeningen overschrijven bestaande beelden en worden een andere werkelijkheid. Het onomkoombare is nooit ver weg.

 

4. HOPE www.HOPE-Foundation.nl Een constante uitwisseling van Gazaanse en Nederlandse kunstenaars met als doel kinderen in dit oorlogsgebied in aanraking te brengen met de kunsten om zich daarin te kunnen uiten en ontwikkelen

 

5. BeeHome Academy www.BeeHomeAcademy.com Een platform voor kinderen en kunstenaars in de Diaspora.

Alle projecten zijn samenwerkingsverbanden waar veel dierbare mensen tijd, kennis en moeite in investeren. Ik ben mijn omgeving veel dank verschuldigd.

 

Ingrid Rollema, beeldend kunstenaar

 

ingridzelf